El Clima de l'Escala

l'Escala es situa dins l'àmplia zoma de clima mediterrani , en aquest cas: Clima Mediterrani Costaner.

Que entenem per clima mediterrani? 

El Clima Mediterrani es defineix com aquell comportament climàtic on el mínim de precipitació coincideix amb els mesos amb mitjana de temperatura més elevada, l'estiu. Els períodes més plujosos corresponen a la tardor i a la primavera. Els estius són càlids però sense els extrems de la continentalitat interior ,degut a l'efecte termoregulador del mar. Els hiverns són suaus amb breus episodis freds , seguits de forces dies de calma anticiclònica. 

Clima a l'Escala.

l'Escala, però , presenta algunes particularitats que val la pena esmentar. 

* Temperatura: 

La mitjana de temperatura es mou entre els 15 i 16ºC. Al pic de l'hivern la temperatura mitjana ronda els 8-9ºC i al pic de l'estiu els 22-24ºC. 


* Gràfiques de mitjana mensual de temperatura entre el 1961 i 2003- Atles Climàtic de Catalunya  (1) i entre 2003 i 2012- Estació de l'IES El Pedró(2) 

Si comparem les dues gràfiques anteriors, podem arribar a observar l'efecte del Canvi Climàtic d'aquests darrers anys, en l'augment de temperatura mitjana associat a la primavera i l'estiu, principalment. 


 * Gràfica comparativa de Tª mitjana ens els dos periodes esmentats.

A l'estiu , les temperatures màximes es donen amb situacions de garbí, arribant amb facilitat als 32 i 33ºC i superant en ocasions els 36 i 37ºC. A l'hivern els valors més baixos s'assoleixen amb situacions de NNE o provençal, amb entrada freda continental (1956,1985,2005,2010). Durant aquestes entrades fredes , les màximes poden aturar-se entre 3 i 1ºC de temperatura i les mínimes poden baixar als -4 o -5ºC un cop s'atura la ventada. 

La temperatura del mar també és una variable climatològica interessant , molt succeptible al canvi climàtic i on a dia d'avui hi veiem una clarea tendència a l'alça. El mar presenta una inèrcia tèrmica molt important , per tant els valors mínima de temperatura (10-12ºC) es donarar entre finals de Febrer i Mitjans de Març , i els valors màxims s'acostumaran a donar a l'Agost o fins i tot a inicis de setembre. Les situacions de garbí fan refredar les aigües superficials ja que l'efecte d'eckmann ens fa aflorar aigues fredes.  


* Precipitació

La precipitació mitjana anual (1914-2014), és de 568mm. El Règim pluviomètric estacional, ordenat de més a menys,  és: Tardor, Primavera, Hivern i Estiu. l'Octubre és el mes més plujós de mitjana amb més de 86mm i el Juliol és el mes més eixut amb poc més de 23mm de mitjana. Els episodis de llevant acostumen a deixar els registres de precipitació més importants ,superant els 80 o 100mm en 24h. Si parlem de torrencialitat, les tempestes d'estiu baixant de NW (Figueres) i les tempestes de tardor que venen del S o SE són les situacions amb més risc d'inundacions, rierades i pedregades. 


* Precipitació mitjana mensual i anual a l'Escala segons l'Atles Climàtic Digital (1914-2014)


* Vent: 
  

El règim de vents és un altre variable climàtica particular a l'Escala. Les situacions de nord (NNW,N i NNE) presenten una freqüència alta al llarg de l'any, amb mitjanes d'entre 100 i 130 dies l'any. l'Hivern, la Primavera i la tardor són les estacions més propícies per episodis de tramuntana, el JET viatja més baix de latitud i ens arriben més fàcilment les borrasques i les entrades fredes polars o continentals. Durant l'any acostumem a tenir 2 o 3 episodis d'intensitat superior a la força 9/10 a l'escala Beaufort, amb ratxes de més de 100-110km/h. 
* Grafiques de la mitjana mensual  de dies de tramuntana  i de ratxa màxima mitjana per cada mes, del 2005 al 2015.

Les marinades dominen a partir de mitja primavera i fins al mes d'octubre en situacions sinòptiques d'anticiclò o pantà baromètric. El garbí tèrmic estival sol ser l'ultima etapa de la marinada ( a partir de les 19h) , però el garbí més persistent es dona amb situacions pre-frontals en qualsevol època de l'any. 

Les llevantades o anomenats "temporals" fan referència a aquelles situacions de vent, mala mar i pluja produïdes per una borrasca mediterrània la qüal envia vents del 2n i 3r quadrant perpendiculars a les nostres costes. Aquests vents allevantats i de llarg recorregut marítim acustumen a aixecar maregassa i mar brava amb alçada de les onades entre els 3 i els 5m però que ocasionalment poden arribar a superar els 7 i 8m d'alçada màxima. La Primavera, La Tardor i l'Hivern són les estacions més favorables per aquest tipus de temporals.